Primena

 
Resetovanje:
Servera (daljinsko resetovanje servera usled neispravne funkcionalnosti)
Switch-a (daljinsko resetovanje switch-eva usled neispravne funkcionalnosti)
DVR uređaja (daljinsko resetovanje DVR uredjaja usled neispravne funkcionalnosti)
Bežični linkovi i bazne stanice (daljinsko resetovanje bežičnih linkova i stanica usled neispravne funkcionalnosti)
 
Kontrola putem SMS poruka:
Grejanja (daljinsko uključivanje i isključivanje električnih kotlova i grejnih tela)
Klimatizacije (daljinsko uključivanje i isključivanje klimatizacionih uređaja)
Osvetljenja (daljinsko uključivanje i isključivanje spoljnjog i unutrašnjeg osvetljenja)
Ventilatora (daljinsko uključivanje i isključivanje klimatizacionih uređaja)
Navodnjavanja (daljinsko uključivanje i isključivanje pumpi za navodnjavanje zemljišta)
Ispumpavanja (daljinsko uključivanje i isključivanje pumpi za ispumpavanje poplavljenih prostora)
 
Dojava putem SMS poruka ili GPRS-a:
Prestanka/dolaska napajanja (Važno obaveštenje za sisteme visoke pouzdanosti: hladnjače, klimatizacije, provetravanja… )
Alarmna funkcija (protivprovalna dojava usled otvaranja ormarića sa skupocenom opremom ili ulaska u zabranjeni prostor)
Alarmna funkcija (u kombinaciji sa alarmin centralama ili DVR sistemima)
Temperatura i vlažnost (dojava kritičnih temperatura ili vlažnosti vazduha)
 

Mogućnost prilagođavanja uređaja prema potrebama korisnika.

 

© 2018. | Optical DOO | Sva prava zadržana.