SMS Vaga

SMS Vaga je uređaj za daljinsko merenje koji je svoju primenu našao u pčelarstvu.Po njoj smo postali prepoznatljivi u zemlji i inostranstvu. Proizvodimo je od 2012. godine i za nju smo osvojili nekoliko domaćih i internacionalnih nagrada i priznanja.
Za više informacija posetite naš sajt www.smsvaga.com

Tehničke karakteristike

GSM/GPRS modul; Quad-band 850/900/1800/1900MHz; Podržane SIM kartice: 1.8V/3.0V.
Class 4 (2W) at GSM 850 and EGSM 900; Class 1 (1W) at DCS 1800 and PCS 1900.
 
Opseg BRUTO merenja:
do 120kg (+-25g);
do 240kg (+-50g);
do 360kg (+-100g)
Standardno se postavlja ćelija do 120kg, po želji kupca može i jača. Cena ne zavisi od izbora merne ćelije.
 
Napajanje: DC 12V-30V.
 
Autonomija za akumulator 12V / 7Ah:
kada je SMS Vaga stalno na mreži oko 45 dana
kada je SMS Vaga u sleep modu oko 120 dana
 
Način merenja: putem besplatnog poziva, poruke, bluetooth-a ili Interneta.
 
Temperaturni opseg: -40C do +85C

Specifikacija softvera
višejezičnost – zadavanje komandi na više jezika
režim rada – mogućnost da SMS Vaga odgovara samo na određene ili na sve brojeve telefona
dodavanje korisnika SMS-om
dodavanje korisnika pozivom
provera kredita SMS Vage putem SMS-a
uređaj stalno dostupan ili u "sleep" modu po želji pčelara
dodavanje osnovnih parametara SMS porukama
obaveštenja – da SMS Vaga odgovara na konfiguracione poruke pčelara
tariranje i merenje – SMS porukom ili ručnim displejom
dodavanje novih nastavaka – SMS Vaga ne meri težinu dodatih nastavaka već samo prinos meda
NETO obaveštenje – daje obaveštenje pčelaru kada prinos meda dostigne zadatu težinu
stanje akumulatora - daje obaveštenje SMS porukom kada je akumulator pri kraju
zaštita pčelinjaka od krađe uz primenu odgovarajućih senzora
merenje temperature i vlažnosti vazduha uz primenu odgovarajućih senzora
dojava u slučaju iznenadnog gubitka težine
GSM pozicioni servis – koji sa relevantnom tačnošću daje poziciju gde se nalazi SMS Vaga u tom trenutku
e-mail, FTP – mogućnost da pčelar dobija izveštaje e-mailom ili preko FTP
radilica - za bolji uvid u jutarnju pašu
zaštita SMS Vage od krađe – pomoću koga je kupac siguran da kradljivci neće uspeti da otuđe njegovu vagu
mogućnost očitavanja podataka na pčelinjaku korišćenjem bluetooth-a
© 2021 Optical DOO. Sva prava zadržana.